Politica in domeniul calitatii

Politica in domeniul calitatii

DECLARATIA

MANAGERULUI “SPITALULUI ORASENESC SANGEORGIU DE PADURE ”

PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

 

Viziunea conducerii “SPITALULUI  ORASENESC SANGEORGIU DE PADURE” in domeniul calitatii este de a dobandi si mentine o reputatie maxima a spitalului prin calitate.

Calitatea serviciilor noastre medicale trebuie sa constituie un exemplu pentru unitatile medicale similare si o recomandare pentru pacientii nostri!

Misiunea spitalului nostru este de a fi permanent un spital de avangarda in sistemul de sanatate din Romania orientat catre necesitatile actuale si asteptarile viitoare ale pacientilor si de a le furniza servicii medicale integrate si aliniate la principiul “Imbunatatirii continue”.

Prin aceasta declaratie de politica ma angajez:

o  sa comunic angajatilor orientarea catre pacienti/clienti si a importantei respectarii cerintelor legale si de reglementare;

o  sa stabilesc politica si sa asigur stabilirea obiectivelor calitatii;

o  sa conduc analizele managementului;

o  sa asigur disponibilitatea resurselor;

o  sa satisfac cerintele tuturor partilor interesate, incepand cu pacientul si sa imbunatatesc continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii.

Sistemul implementat este stabilit in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management ale calitatii.

Acesta declaratie este disponibila pentru pacientii/clientii nostri si este comunicata tuturor cadrelor medicale si nemedicale ale spitalului, colaboratorilor, altor parti interesate si va fi analizata periodic pentru adecvarea ei continua.

Pentru ca spitalul nostru sa devina performant pe termen lung am luat in considerare urmatoarele obiective generale pentru partile interesate:

Pacientii:

Orientarea catre pacienti prin cresterea increderii in serviciile noastre medicale, precum si prin dezvoltarea permanenta a gamei de servicii.

Angajatii:

Demonstrarea calitatii serviciilor personalului nostru prin angajamentul sau, prin cresterea gradului de integritate profesionala, a competentei, instruirii si experientei.

Comunitatea:

Asigurarea cu consecventa a unui dialog deschis si pragmatic cu reprezentantii comunitatii, munca de prevenire prin educatie sanitara.

 

Managerul Spitalului Orasenesc Sangeorgiu de Padure  a desemnat pe medical responsabil cu managementul calitatii ca reprezentant al managementului in domeniul calitatii, avand intreaga responsabilitate si autoritate pentru asigurarea aplicarii prevederilor documentelor sistemului de management al calitatii.

Prezenta declaratie intra in vigoare la data aprobarii, iar prevederile sale sunt obligatorii pentru intregul personal al spitalului.

 

MANAGER,

Ec. Kovács Denisa Aneta

Lasă un răspuns