Raport de activitate pe anul 2016

Raportul de activitate contine:

1. misiunea Spitalului Orasenesc Sangeorgiu de padure , precum şi obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare;
2. indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
3. scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele autorităţii sau instituţiei publice;
4. raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;
5. nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);
6. propuneri pentru remedierea deficienţelor.

Click aici pentru a citi raportul de activitate.

Lasă un răspuns