Autorizari si certificari

Autorizatie sanitara de functionare afiseaza
Autorizatie de functionare farmcie afiseaza
Autorizatie de mediu pentru activitati de asistenta spitaliceasca afiseaza
Autorizatie de securitate la incendiu afiseaza
Autorizatia pentru protectia mediului afiseaza
Autorizatia de utilizare instalatii radiologice afiseaza
Certificat – Reguli de buna practica farmaceutica afiseaza