Documente pentru internare

  1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist.
  2. Card de asigurat
  3. Adeverinţă de de asigurat (Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei; În conformitate cu prevederile contractului cadru pe anii 2014-2015 până la data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, documentele justificative care atestă calitatea de asigurat se solicită, numai dacă, urmare a interogării aplicaţiei instalate pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la adresa http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online, persoana respectivă apare ca neasigurată sau nu se regăseşte în baza de date.)

Angajati : Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.

Pensionari : Cuponul de pensie din ultimele trei luni de zile (original sau xerocopie).

Someri : Adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul (cuponul) de somaj.

Persoane fara venit : Chitanta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau dovada de coasigurat.

Persoane sub 18 ani : Buletinul de identitate sau xerocopie dupa certificatul de nastere (pentru copii sub 14 ani). Sub varsta de 16 ani este implicit necesara aprobarea directiunii spitalului.

Elevi sau studenti : adeverinta de la institutia de invatamant.

Veterani de razboi : dovada carnetului de veteran sau cuponului de pensie.

Revolutionarii : copie dupa certificatul de revolutionar.

Persoane cu handicap : copie dupa certificatul de handicap.

Persoane care beneficiaza de ajutor social : adeverinta de la primarie. 

3. Buletin de identitate sau carte de identitate

4. Alte acte medicale (dacă este cazul)