Regulamentul Intern al spitalului (ROI)

Conform legislatiei muncii, Regulamentul Intern  este actul juridic elaborat de catre angajator, prin care se stabilesc regulile de functionare a societatii din punctul de vedere al aspectelor profesionale si disciplinare.

In general, Regulamentul Intern poate contine orice fel de reguli sau proceduri pe care angajatorul le doreste aplicabile in cadrul societatii, sub rezerva ca acestea sa nu contravina normelor legale stabilite de legislatia muncii.

Codul Muncii stabileste categoriile de dispozitii care trebuie sa existe in mod obligatoriu in orice Regulament Intern.

Click aici pentru a descarca Regulamenul Intern al spialului Orasenesc din Sangeorgiu de Padure. 

Regulamentul de organizare si functionare (ROF)

Regulamentul de organizare si functionare – prescurtat -ROF – este un instrument de organizare folosit pentru descrierea detaliata  a structurii organizatorice a unui sistem economico-social, in vederea cunoasterii si analizei sale aprofundate. De regula ROF este structurat in doua subdiviziuni principale: Partea I cuprinde: – informatii privind baza legala a constituirii si functionarii sistemului respectiv – o succinta prezentare a obiectului de activitate – organigrama generala – organigrame partiale ale principalelor componente ale organizarii structurale (daca este necesar) – prezentari detaliate ale principalelor caracteristici organizationale (obiective specifice sau individuale, sarcini, autoritate si responsabilitati ale conducerii colective si individuale). Partea a II-a cuprinde descrierea in detaliu a compartimentelor si a functiilor incorporate, pentru primele prezentandu-se obiectivele si atributiile acestora. Descrierile organizatorice ale compartimentelor se efectueaza potrivit succesiunii lor in organigrama, acestea grupandu-se pe module corespunzator subordonarii conducerii superioare a sistemului economico-social respectiv.

Click aici pentru a descarca Regulamentul de organizare si functionare al Spitalului Orasenesc din sangeorgiu de Padure!