Drepturile si obligatiile asiguratiilor

DREPTURILE ASIGURATILOR

1. sa aleaga furnizorul de servicii medicale , precum si casa de asiguraria de sanatate la care se asigura, in conditiile legi si ale contractului-cadru;

2. sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este penrtu un medic din alta localitate;

3. sa isi scimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;

4. sa beneficieze de servicii medicale ,medicamente ,materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu in conditiile legii;

5. sa efectueze controale profilactice,in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

6. sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;

7. sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii , inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

8. sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

9. sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

10. sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

11. sa beneficieze de dispozitive medicale;

12. sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;

13. sa li se garanteze confidentialitatea privind datele , in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;

14. sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;

15. sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

 

OBLIGATIILE ASIGURATILOR

1.     sa se inscrie pe lista unui medic de familie;

2.     sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;

3.     sa se prezinte la controalele profilactie si periodice stabilite prin contractul-cadru;

4.     sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari de sanatate asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;

5.     sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile tratamentul si indicatiile medicului;

6.     sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

7.     sa achite contributia datorata fondului si suma reprezantand coplata,in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

8.     sa prezinte furnizorului de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.

Pentru mai multe detalii legate de calitatea de asigurat, vă rugăm vizitaţi pagina de internet a Casei de Asigurări de Sănătate Mures. http://www.cnas.ro/casamures/ În perioada internării pacienții sunt rugați să respecte regulile interne ale spitalului.

Lasă un răspuns